MMA - EFS akademija Beograd

obuka za telohranitelje

MMA – Mixed Martial Arts

Miljan Jaksic MMA

Miljan Jakšić VS Jaouad Ikan – MMA

MMA je veština ili borilački sport u kojem se kombinuju udaračko-rvački stilovi borenja kako bi se postigla što veća efikasnost. Preteča mu je Pankration (udarčcko-rvačka veština), koji se vežbao joč u staroj Grčkoj i koji je na antičkim olimpijskim igrama predstavljao krunu svih takmičenja. Borci su bili veoma poznati i cenjeni, a pravila borbe gotovo da nije ni bilo tako da nije bio redak slučaj da su se borbe završavale i smrću.

U modernom dobu začeci ove discipline se javljaju dvadesetih godina prošlog veka u Brazilu gde se organizuju slobodne borbe pod nazivom Valetudo. Svoju pravu ekspanziju MMA doživljava početkom devedesetih godina XX veka organizovanjem prvih Ultimate Fight turnira u Americi. Ovi turniri su imali za cilj da provere efikasnost svih stilova u slobodnoj borbi dva borca. Početak ovog perioda obeležila je dominacija porodice Gracie i njihovog stila BJJ (brasilian jiu jitsu). Upravo ovi turniri su pokazali da nijedna veština nije dovoljno efikasna i da se borenju mora pristupiti eklektički tj. kombinovati više veština (udaračko-rvaćkih) kako bi se postigla visoka efikasnost. Na osnovu ovoga može se potvrditi ono što je rekao Dana White (predsednik UFC-a) da se kao preteča modernog MMA na zapadu može smatrati Bruce Lee sa svojim Jeet Kune Doo sistemom u kome je kombinovao više borilačkih sistema.

MMA danas u svetu predstavlja najpopularniji borilački sport, naročito u Americi (gde preti da preuzme primat u gledanosti američkom fudbalu), Japanu, Brazilu i Rusiji gde postoje na hiljade klubova u kojima vežba veliki broj ljudi (na stotine hiljada). Ono što ljude toliko privlači ka MMA jeste njegova dinamičnost i atraktivnost. Tehnike koje se uče su veoma raznovrsne i efikasne tako da vežbačima omogućavaju brz napredak što većina njih upravo i želi.

Treba napomenuti da najveći broj vežbača MMA kako u svetu tako i kod nas jesu rekreativci među kojima ima veliki broj uspešnih poslovnih ljudi, a jedan od glavnih razloga za to jeste to što su treninzi MMA odličan način za opuštanje i pražnjenje stresa nagomilanog tokom dana. MMA se može vežbati kao veština ili kao borilački sport. Vežbajući ga kao veštinu borac sebe osposobljava da bude efikasan u svim mogućim situacijama kako u sali ili ringu tako i na ulici, dok vežbajuci ga kao borilački sport borac se opredeljuje za uže polje delovanja tj. za sportski vid borbe (po pravilima) gde mu je cilj pobeda na takmičenju. Bez obzira za koju varijantu se čovek opredeli uz pravilno vođenje od strane instruktora postace stabilniji, samopouzdaniji i efikasniji kako u borenju tako i u životu.

MMA treninzi u Beogradu se održavaju u okviru posebne sekcije na EFS akademiji na više različitih lokacija.
© EFS Sva prava zadržana. Powered by Pro Web Team