U utorak 15.01.2013. u 12h u prostorijama Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, organizovana je svečana dodela sertifikata prvoj grupi polaznika obuke “Borenje pod stresom i samoodbrana” koju EFS Akedemija organizuje u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti.

Kandidatima koji su uspešno savladali obuku i položili završni test sertifikate su uručili dr Mladen Miloševic ispred Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti i Borislav Ćosić i Miljan Jakšić ispred EFS Akademije.

Obuka traje tri meseca i koncipirana je kao teorijsko praktična nastava, koja ima za cilj da polaznike podigne na viši psihofizički nivo i osposobi ih za praktičnu primenu stečenih znanja.

Prijave za treću grupu su u toku, a svi zainteresovani se mogu prijaviti na mail: inovacioni.centar@fb.bg.ac.rs