Akademija za telohranitelje

obuka za telohranitelje


Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu (SIC) je specijalizovana organizacija formirana od strane FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU, sa ciljem pružanja ekspertskih usluga na tržištu privatne bezbednosti. SIC je razvio niz programa, edukacija, radionica, kurseva i seminara posvećenih razvoju znanja, veština i profesionalnih kompetencija lica koja se bave bezbednošću u svojstvu menadžera, nadzornika, telohranitelja i službenika obezbeđenja. Programi su raznovrsni i usko specionalizovani, prate savremene evropske i svetske tokove i usklađeni su sa nacionalnim i međunarodnim standardima i najboljim praksama.

skola-za-telohranitelje-4CENTAR ZA OBUKU TELOHRANITELJA (COT), pri Inovacionom centru Fakulteta Bezbednosti i Akademije Eklektičkog Borenja, pruža kratke i efektne obuke za razvoj psihofizičkih veština telohranitelja. Cilj obuka je da pomognu u formiranju kompletnog, svestranog, sposobnog i prilagodljivog profesionalca, spremnog da brzo, tačno, pribrano i racionalno reaguje u brojnim stresnim, kriznim i konfliktnim situacijama i tako zaštiti klijenta i/ili organizaciju i preventivno odbije potencijalne napadače, kao i da adekvatno reaguje u pravcu minimizacije štetnih posledica ukoliko se desi neželjeni događaj.

Obuka telohranitelja se sastoji iz veoma intenzivnog tronedeljnog programa, koji pruža kompletne veštine i omogućava razvoj najvažnijih psihofizičkih osobina za posao telohranitelja.

Ovaj centar se razlikuje od ostalih obuka za telohranitelje iz više razloga :akademija-telohranitelj2

  1. Instruktori COT-a su vrhunski eksperti praktičnog borenja, ljudi sa izuzetnom reputacijom u poslovima zaštite lica i objekata, iskusni i provereni profesionalci, dokazani na najtežim poslovima u ovoj struci, koji Vam mogu preneti ključne veštine za „preživljavanje u surovim uslovima ulice“.
  2. COT pruža obuku iz praktičnog, situacionog gađanja vatrenim oružjem, koju drže instruktori evropskog renomea, osvajači prestižnih međunarodnih nagrada u oblasti praktičnog gađanja za potrebe specijalnih jedinica. Reč je o ekskluzivnim profesionalcima, koji imaju jedinstveno iskustvo u ovom poslu, ljudima retkih kvaliteta i veština u gađanju u najrazličitijim pozicijama i situacijama.
  3. COT obuhvata i obuke koje povećavaju Vaša znanja i veštine u oblasti komunikacije, što je jedinstven slučaj u ovakvim programima. Ovde ćete naučiti da kontrolišete tenziju i stres, umirite sebe i druge, prepoznate neverbalne znake agresivnog ponašanja, razgovorom i stavom izbegnete ili sprečite sukobe i tako uz nepostojeću ili minimalnu štetu zaštitite klijenta i sebe, ali i protencionalnog protivnika. Naučićete da reagujete pribrano, efikasno ubeđujete sagovornike i razvijate psihološke veštine, stičete pozitivan mentalni stav.

COT se sastoji iz sledećih obuka:

  1. STRESS FIGHTING

Profesionalna obuka se sastoji iz niza praktičnih vežbi i treninga čiji je cilj ovladavanje odabranim tehnikama različitih borilačkih veština, sa idejom da polaznika osposobi za samoodbranu i borenje na svim distancama.Naglasak je stavljen na borenje pod stresom, a polaznici se osposobljavaju da u bezbednosno najkritičnijim sitaucijama reaguju pribrano i efikasno odbiju napad na sebe ili drugog uz minamalnu moguću povredu napadačevih dobara. Polaznici će steći specijalizovana profesionalna znanja i veštine, koja su potpuno prilagođena realnim situacijama.

  1. KOMUNIKACIJA U KRIZNOJ SITUACIJI I KONTROLA STRESA KOD SEBE I KLIJENTA

Stručna obuka pruža znanja iz oblasti komunikacije u kriznim i konfliktnim situacijama. Predavanja i praktične vežbe (radionice) sprovode renomirani stručnjaci i psiholozi sa višegodišnjim iskustvom u upotrebi komunikacionih veština u različitim vrstama kriza i konflikata. Polaznici se uče da kontrolišu stres, reaguju pribrano, smireno i racionalno, upravljaju sopstvenim i emocijama klijenta. Polaznici se uče da prepoznaju verbalne i neverbalne znake koji mogu ukazati na mogući napad i kako da smirenim korišćenjem psiholoških tehnika zaštite sebe i druge u situacijama koje nose veliku dozu stresa.

  1. LIČNA PRATNJA I ZAŠTITA KLIJENTA

Obuka za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u oblasti pratnje i zaštite lica podrazumeva sticanje vrlo specifičnih veština, koje mogu preneti samo provereni profesionalci, sa velikim iskustvom u praćenju i zaštiti ličnosti kojima je zbog potrebe posla ili državne funkcije koju obavljaju ugrožena lična bezbednost. Program obuke obuhvata ovladavanje metodama i tehnikama za preventivno i reaktivno delovanje u odnosu na različite izvore ugrožavanja bezbednosti klijenta. Polaznici će se osposobiti i za pravljenje terenskih, operativnih procena ugroženosti i planiranje bezbednog kretanja klijenta, kao i za upotrebu psiholoških tehnika za ocenu i analizu stvarnih bezbednosnih opasnosti.

  1. TAKTIKA UPOTREBE VATRENOG ORUŽJA

Program obuke su osmislili instruktori sa velikim iskustvom u taktičkom rukovanju i upotrebi vatrenog oružja u situacijama obezbeđenja VIP ličnosti. Specifičnosti ove obuke se ogledaju u pristupu i metodama. Obuka traje šest dana, od čega su prva dva dana posvećena proveri znanja kandidata i savladavanju tehnike gađanja i pripremanju za bezbedno i stručno rukovanje oružjem. Preostala četiri dana se uvežbavaju napredne tehnike upotrebe vatrenog oružja u različitim taktičkim situacijama.

Cena pohađanja CENTAR ZA OBUKU TELOHRANITELJA iznosi: 1.680,00 EUR (hiljadu šeststo i osamdeset eura) u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS (u cenu je uračunat PDV).

Extra paket – 2.200,00 EUR (u cenu je uračunat PDV) – prva pomoć i zaštita, bezbedno rukovanje oružjem, kontradiverziona zaštita, obezbedjenje objekata i prostorija stičenog lica, preživljavanje u prirodi 4 dana (grupa min. 6 ljudi).

Obuke se odvijaju u prostorijama Akademije Eklektičkog Borenja, poligonima za trening vatrenim oružjem u odgovarajućim prostorijama beogradskih streljačkih klubova, učionicama na prestižnim lokacijama i prostorijama Fakulteta bezbednosti (obuke iz komunikacije i kontrole stresa).

Nakon uspešno završene obuke, polaznici dobijaju SERTIFIKAT INOVACIONOG CENTRA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU I EFA –  AKADEMIJE EKLEKTIČKOG BORENJA.

Kontakt:

tel: +38163 776 71 45

© EFS Sva prava zadržana. Powered by Pro Web Team